Generalforsamling


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste hverdagsfredag i april måned kl. 12 på Alhambravej 7, 1826 Frederiksberg C.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Årsrapport for det forløbne år
  4. Budget for indeværende år
  5. Kontingent for det kommende år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt