Om ELO


Erhvervslejernes Landsorganisation (ELO) er en forening, der varetager de erhvervsdrivende lejeres interesser over for udlejere, offentlige myndigheder og politikere.

Vi rådgiver store og små erhvervslejere i aktuelle sager og sikrer, at lejerne får en fair behandling.

Som forening skaffer vi erhvervslejerne indflydelse på nye lovforslag på området, fordi vi får lovforslag til høring og får mulighed for at kommentere dem. Eksempelvis deltog vi aktivt i forhandlingerne om den nuværende erhvervslejelov fra 2000 og fik luget ud i tiltag, der ellers ville have forringet situationen for erhvervslejerne.

Som erhvervslejernes officielle repræsentant udpeger vi lægdommere. Det gør vi for at sikre, at leje-repræsentanten kan matche repræsentanten fra udlejer, når sagen bliver prøvet ved en domstol. Jo dygtigere lægdommere, vi kan stille med, des bedre behandling er vores medlemmer sikret i en sag. Derfor afholder vi kurser for lægdommere og stiller os til rådighed med råd og vejledning i konkrete domssager.

Kort sagt arbejder vi for reelle huslejer og for gode og ordentlige vilkår for erhvervsdrivende lejere. Det har vi gjort, siden foreningen blev stiftet i 1980.

Vores fokus er ene og alene erhvervslejernes vilkår, og derfor er vi uafhængige af partipolitik.